Bagaimana Penyebaran Agama Islam pada Masa Daulah Umayyah

1. Bagaimana penyebaran agama Islam pada masa daulah Umayyah? Beberapa caranya yaitu dengan dakwah, perdagangan dan melalui pendidikan dengan membangun saran pendidikan seperti sekolah-sekolah.

2. Di pusat Umayyah memerintah? Damsyik dan corboba (Sepanyol)

3.Sebutkan lima khalifah pada masa daulah Umayyah? Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Marwan bin Al-Hakam, Abdullah bin Zubair bin Awwam, dan Ibrahim bin Walid

4. Sbutkan sarjana Islam dalam bidang ilmu pada masa yang daulah Umayyah? Abdullah Bin Qusair, Asim bin sujud Abi, dan Abu musa Jabbir bin Hayyan

5. Sebutkan yang dicapai oleh daulah Umayyah! Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi, menubuhkan pusat kesesatan untuk rakyat, dan membina sebuah masjid di Damsyik

Pembangunan dan bagaimana penyebaran agama islam pada masa daulah umayyah

Pembangunan Islam pada masa daulah Umayyah meliputi berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sains sosial, seni dan budaya. Yang paling hebat adalah peningkatan penganut Islam dengan cepat dan meluas. Peningkatan jumlah umat Islam berkait dengan kawasan yang luas pemerintahan Islam pada masa itu. Mereka tidak memaksa penduduk untuk memeluk agama Islam, tetapi membuat mereka sendiri rela tertarik dengan Islam.

Hasilnya lebih banyak orang masuk agama Islam adalah insentif kerajaan untuk mewujudkan program dengan pembinaan masjid di pelbagai tempat umat Islam sebagai pusat komuniti. Pada zaman Khalifah Abdul Malik, masjid ditubuhkan di bandar-bandar utama. Selain itu, beliau juga mengembalikan tiga masjid utama umat Islam, iaitu Haram (di Mekah), Masjid al-Aqsa (Jerusalem) dan Masjid Nabi (Madinah).

Al-Walid, selepas Khalifah Abdul Malik, ahli Senibina, membangun Masjid sebagai bangunan yang indah. Menara yang kini wujud di mana-mana pada mulanya adalah idea Al-Walid. Perhatian kepada masjid ini juga dilakukan oleh khalifah-khalifah Umayyah selepasnya.

Satu lagi perkembangan yang menggalakan adalah pendidikan yang semakin meluas. Sebagai sekolah baru, Islam yang benar-benar menarik minat orang ramai untuk belajar. Masjid dan tempat tinggal ulama besar sebagai lokasi pengajian. Bagi orang dewasa, biasanya mereka belajar Al-Quran, hadith dan sejarah Nabi Muhammad. Di samping itu, falsafah juga mempunyai peminat yang banyak.

Bagi kanak-kanak, diajarkan untuk membaca dan menulis bahasa Arab dan menghafal al-Quran dan hadis. Pada masa itu, orang ramai sangat bersemangat untuk memahami Islam. Jika pengajaran dari Al-Quran, hadith dan sejarah dikaji kerana ia adalah pohon pengetahuan untuk memahami ajaran Islam, kemudian mempelajari falsafah sebagai satu cara untuk berhujah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Setelah ilmu-ilmu lain seperti fizik, matematik, dan sosial telah maju, maka sains terakhir muncul dan maju semasa dinasti Abbasiyah dan Umayyah di Spanyol.

Seni dan budaya pada masa itu juga berjalan. Kerana Islam dilahirkan untuk menghapuskan syirik, seni ukiran dan lukisan dan hewan serta manusia tidak dikembangkan. Walau bagai manapun, seni kaligrafi, seni sastera, seni suara, seni bina, dan patung yang dibangunkan dengan baik. Pada masa ini banyak bangunan mempunyai kombinasi bergaya, seperti gabungan Roma, Arab dan Parsi-Arab.

Selain itu, orang-orang Roma dan Persia sudah mempunyai tradisi seni yang tinggi. Terutama dalam bidang lukisan, ukiran dan bangunan. Contoh pembangunan seni ini, seperti dinding masjid Damsyik penuh dengan ukiran halus dan dihiasi dengan pelbagai batu-batu berwarna-warni yang sangat cantik. Untuk membangun sebuah masjid, Khalifah Walid membawa 12,000 orang bangunan Rom.

Tetapi di antara kemajuan-kemajuan yang terjadi pada masa Daulah Bani Umayyah tersebut, prestasi yang paling penting dan berpengaruh hingga zaman sekarang adalah luasnya wilayah Islam. Dengan wilayah yang sedemikian luas itu ajaran Islam menjadi cepat dikenal oleh bangsa-bangsa lain, tidak saja bangsa Arab.

Tetapi di kalangan kemajuan yang berlaku pada masa Umayyah Daula, prestasi yang paling penting dan berpengaruh hingga ke hari ini adalah keluasan wilayah Islam. Dengan wilayah yang luas bahawa ajaran Islam menjadi cepat dikenali oleh negara-negara lain, bukan sahaja orang-orang Arab.

Nah, itulah penjelasan mengenai bagaimana penyebaran agama Islam pada masa Daulah Umayyah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.